Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Toepassingsgebied

Bij het surfen naar de website www.tcmoorslede.be en de onderliggende pagina’s bezoek je de website van TC Moorslede VZW, vereniging gevestigd in de Iepersestraat 56H te 8890 Izegem (België).

Met jouw bezoek aan en het gebruik van onze website en webshop, bevestig je dat je deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door TC Moorslede VZW verzameld en gebruikt worden.

TC Moorslede VZW verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven en in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 betreffende de gegevensbescherming, in voege getreden op 25 mei 2018. Hieronder verduidelijken wij wat dit voor jou betekent bij het lid worden van TC Moorslede VZW en/of bij het bezoek aan onze website:

TC Moorslede VZW kan jouw persoonsgegevens verzamelen. Hieronder verstaan we gegevens waarmee we je als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals jouw naam, adres en telefoonnummer en dergelijke. Statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s die volledig geanonimiseerd zijn, vormen geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om je te identificeren. Je kunt onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

We verzamelen informatie over je wanneer je onze mobiele applicaties gebruikt. TC Moorslede VZW gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor de nodige doeleinden.

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen tegenover jou na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen …) of voor het doel waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven (bv. om je nieuwsbrieven te versturen, om je de gevraagde informatie te verstrekken …). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van je zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We delen jouw informatie in principe niet met derden tenzij daar wettelijk toe verplicht. Delen wij jouw gegevens toch, dan is dat enkel nadat je daartoe uitdrukkelijk jouw toestemming hebt gegeven bijvoorbeeld met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van TC Moorslede VZW, zoals een bedrijf dat jouw bestelling op jouw adres aflevert.

Uw rechten

Ben je gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan heb je het recht om: (a) toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens; (b) jouw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) jouw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; (f) jouw persoonsgegevens te laten wissen; (g) jouw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

Ben je gevestigd in Frankrijk, dan heb je eveneens het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van jouw persoonsgegevens na jouw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om jouw rechten te laten gelden door een mail te sturen naar info@tcmoorslede.be

TC Moorslede VZW bewaart jouw gegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen tegenover jou.

Als jouw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we je de mogelijkheid bieden om je uit te schrijven en je kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we je die mogelijkheid bieden.

Zolang we jouw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

Links naar externe websites en sociale media

De websites van TC Moorslede VZW kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer je op deze links klikt, verlaat je onze website. TC Moorslede VZW wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden je aan om op elke website die je bezoekt het privacybeleid te lezen.

Gebruik van cookies.

TC Moorslede maakt gebruik van cookies. In de volgende paragrafen maken we duidelijk wat dit concreet inhoudt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door jouw browser op jouw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van een cookie jouw acties of voorkeuren na verloop van tijd “onthouden”. Deze cookie helpt je om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en onthoudt jouw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer je terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die je op onze website zult tegenkomen.

Je kunt meer informatie over cookies terugvinden op EU Cookies.

Cookies op onze website

Operationele cookies: TC Moorslede VZW maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op jouw computer of toestel worden geplaatst en die je helpen om op websites van TC Moorslede VZW van de ene naar de andere pagina te navigeren. Deze cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we je inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we jouw toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we je vragen of je het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaard je die cookies niet, dan is het mogelijk dat bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en webshop en hun verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kun je de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kunt jouw browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en je kunt de cookies bovendien verwijderen wanneer je maar wilt. Je kunt de cookies zelf beheren door jouw voorkeuren in jouw browser aan te passen. Hoe je dat precies moet doen, hangt af van de browser die je gebruikt. Via onderstaande links kun je navigeren naar de websites voor cookie instellingen van elk van de meest gebruikte browsers:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. (‘Google’) wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door deze cookie wordt verzameld over jouw gebruik van de website (onder meer jouw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van TC Moorslede VZW zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

Google zal jouw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart en wij maken gebruik van de mogelijkheid om uw IP-adres anoniem door te sturen. Dit betekent dat jouw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in jouw browser. Merk op dat als je dit doet, je mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat Google gegevens over je verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

Je kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor jouw huidige browser: GA Optout.

Contact

Heb je vragen over deze website of over hoe we jouw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op TC Moorslede VZW, Iepersestraat 56h te 8890 Moorslede of via e-mail op info@tcmoorslede.be

Als je geen afdoend antwoord van ons ontvangt, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: EU Dataprotectie