Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Tennisclub Moorslede VZW, hierna omschreven als TCM VZW

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Iepersestraat 56 H te 8890 Moorslede

Telefoon: +32 474 51 42 13 – Johan Verkest

E-mail: info@tcmoorslede.be

Ondernemingsnummer: 0659.770.739

Goedkeuring

Door te surfen naar de website www.tcmoorslede.be, en de onderliggende pagina’s te consulteren en door het gebruik van de website en de webshop, verklaart je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TCM VZW of derden die er recht op hebben.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TCM VZW levert grote inspanningen om de website up to date te houden er ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de op de website beschikbare informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal TCM VZW zo snel mogelijk de nodige inspanningen leveren om dit in de korst mogelijke termijn recht te zetten.

TCM VZW kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via het hoger vermelde e-mailadres of op het nummer +32 474 51 42 13.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TCM VZW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TCM VZW kan in geen enkel geval en tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site.

TCM VZW kan verder ook in geen enkel geval en tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor andere vormen van schade, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, beschadiging van apparatuur en software op die apparatuur, programmatuur of andere eigendommen en materiële en immateriële bezittingen van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. TCM VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Gebruik webshop

Aan de website www.tcmoorslede.be is een beperkte webshop gekoppeld. Bij gebruik van deze webshop gelden hieronder vermelde voorwaarden. Je kan op de webshop terecht voor de betaling van volgende producten en diensten (niet limitatieve lijst) :

  • lidgelden
  • kamp- en lesgelden
  • inschrijvingsgelden tornooien en activiteiten
  • aankoop kledij en sportmateriaal en andere clubaanbiedingen

Bij aankoop van deze diensten en producten via de website krijg je binnen de 24 u bevestiging van jouw aankoop. Heb je een fout gemaakt bij de bestelling, (bv een verkeerd abonnement besteld) dan kan je mailen naar info@tcmoorslede.be en zal je order ongedaan gemaakt worden. Daarna kan een nieuw en correct order ingevoerd worden.

Voor alle diensten en producten heb je 14 dagen de tijd om de bestelling in te trekken, behalve voor de diverse abonnementen inzake lidmaatschap van TC Moorslede. Bij ontvangst van het lidgeld word je verzocht om je aan te melden bij de website van Tennis Vlaanderen en op de clubpagina van TC Moorslede lid te worden van onze club en meteen ook van Tennis Vlaanderen. TC Moorslede kan je aanvraag om lid te worden van Tennis Vlaanderen niet annuleren. Hiervoor moet het nieuwe lid zich wenden tot Tennis Vlaanderen. Het lidmaatschap van TC Moorslede kan ongedaan gemaakt worden. Het lidgeld wordt evenwel niet terugbetaald. Voor alle andere diensten en producten kan de terugbetaling bekomen worden. Voor kledij moet deze ongedragen en in de oorspronkelijke staat terugbezorgd worden. Voor ballen onder druk moet de koker ongeopend worden terugbezorgd. Is dat niet het geval, dan wordt deze kledij of deze koker ballen niet teruggenomen en niet terugbetaald.

De levering van de goederen is voorzien binnen de 30 dagen behalve van diensten zoals tenniskampen en tennislessen die doorgaan op het geplande momenten volgens de per e-mail afgesproken voorwaarden.

Privacy

Bij het verrichten van een aankoop op de webshop moet de gebruiker zich registreren. De shop-module maakt ook gebruik van cookies. Hoe TC Moorslede VZW omgaat met deze gegevens en waarvoor deze cookies gebruikt worden, verneem je op de pagina “Privacy Policy“. Bij het plaatsen van een aankoop, bevestig je uitdrukkelijk dat je deze pagina gelezen en goedgekeurd hebt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.